120. let založení SDH Lubná - Oslavy a námětové cvičení

Program oslav

10:00 - Slavnostní průvod obcí od hasičské zbrojnice k položení věnců u pomníků padlých u obecního úřadu a na hřbitově - za doprovodu kapely Zdounečanka

11:00 - Výroční schůze 
12:00 - Slavnostní oběd
14:00 - Námětové cvičení (čerpání vody z podzemního rezervoáru na dolním konci obce, odkud ji všechny sbory natáhnou až za kulturní dům, kde bude probíhat samotné uhašení cvičného požáru). 
15.30 - Pohoštění a volná zábava pro členy SDH Lubná a rodinné příslušníky. Za hudebního doprovodu našeho DJe.

Veřejnost je zvána jak na Slavnostní pokládání věnců a průvod obcí, od 10.00 tak ke shlédnutí námětového cvičení odpoledne.
Od 13.45 - 14.45 bude rovněž z bezpečnostních důvodů vypnutý elektrický proud v obci společností EON.